Help en breng Value-Based Health Care in de praktijk met wereldberoemde VBHC experts 

Prof. Michael Porter en Prof. dr. Fred van Eenennaam over de werksessie 2018

Vele bestuurders, artsen, verzekeraars en patiënten zijn het erover eens: VBHC moet versneld geïmplementeerd worden in de gezondheidszorg om de zorg te verbeteren. Dit is echter gemakkelijker gezegd, dan gedaan. Om het implementatieproces te versnellen is vorig jaar voor het eerst een VBHC werksessie georganiseerd door The Decision Group, Amgen en Medtronic waar gezamenlijk de ‘Value Agenda’ voor Nederland is vastgesteld met de belangrijkste actiepunten en obstakels.

VBHC implementatie experts aan het woord

Professor Michael. E. Porter, grondlegger van de Value-Based Health Care methodologie, was vorig jaar gastspreker bij de eerste editie van deze werksessie. Hij roept alle stakeholders in de Nederlandse gezondheidszorg op om mee te doen aan de werksessie van 2018 Dit is de kans die we gezamenlijk hebben om de beste gedachten, de beste toepassingen en de meest interessante organisaties bij elkaar te brengen.” Prof. dr. Fred van Eenennaam, moderator van de werksessie in 2017 en 2018 en chairman van het Value-Based Health Care Center Europe, voegt toe dat het voor Nederlandse besluitvormers in de zorg uniek is dat internationale experts dr. Richard Bohmer, Health Care Delivery expert en auteur van bestselling boek ‘Designing Care’, en professor Matthew Cripps, leider van het Value programma van National Health Service (NHS) England, aanwezig zullen zijn. Zij zullen hun ervaringen en het omgaan met obstakels wat betreft VBHC implementatie delen met de Nederlandse bestuurders in de gezondheidszorg. “Zij zijn degenen die het beste weten wat wel en niet werkt en waar wij veel van kunnen leren” aldus Van Eenennaam.

De Value Agenda NL

Porter benadrukt het belang van het voortzetten van een jaarlijkse werksessie “De Value Agenda is een gecompliceerde agenda. Het zal ieder jaar moeten worden besproken en aangepast. Met VBHC ben je nooit klaar, je kan het altijd beter doen en je kan het altijd verder ontwikkelen.” Ook Van Eenennaam vindt het belangrijk om de voortgang te bespreken en te traceren aan welke complicaties en uitdagingen het komende jaar gewerkt moet worden. “De werksessie helpt je reflecteren wat je aan het doen bent, wat zijn nou die twee, drie dingen die je zelf kan entameren om de VBHC implementatie verder te helpen.”

Uitdagingen en acties

Een van de grootste uitdagingen blijft de oprichting van Integrated Practice Units (IPUs) in ziekenhuizen en zorginstellingen. Hoe krijgen we deze IPUs beter georganiseerd met elkaar in de eerste-, tweede-, en derdelijnszorg aldus Van Eenennaam die stelt dat de werksessie een uitgelezen kans is om deze uitdaging aan te pakken. Gelukkig zijn ook grote vorderingen gemaakt na de werksessie van vorig jaar. Zo heeft VWS in het nieuwe regeerakkoord opgenomen dat in 2022 voor 50% van de ziektelast de uitkomsten transparant moeten zijn en heeft het VWS ook uitgesproken dat de standaard ICHOM sets voor specifieke condities een minimale eis wordt voor het rapporteren van uitkomsten. Ook hebben dit jaar steeds meer zorgverzekeraars op uitkomsten gebaseerde contracten afgesloten. “Een positieve ontwikkeling” stelt Van Eenennaam.

Versnelde VBHC implementatie

Naast de uitdagingen in VBHC implementatie in Nederland is professor Porter erg positief over de uitwerking van het concept van VBHC in Nederland “Het idee is nu goed gevestigd; veel van de key concepts zijn goed geaccepteerd, de worsteling is nu om de implementatie te accelereren”. Porter voegt hieraan toe dat Europa een van de leidende plekken is ter wereld wat betreft innovatie in de gezondheidszorg en roemt het Value-Based Health Care Center Europe om hun bijdrage. “Europa heeft de leiding in VBHC en we appreciëren wat VBHC Center Europe heeft weten te doen. Ik heb een speciaal gevoel bij Nederland, dat zich zo heeft gepositioneerd dat het legitiem de claim kan leggen op meest innovatieve VBHC land ter wereld”. Fred van Eenennaam sluit hierbij aan en denkt dat de werksessie en de Value Agenda kunnen bijdragen om VBHC implementatie nog meer te versnellen in Nederland. De besluitvormers die aanwezig zijn hebben inzicht in het gehele systeem en zitten vaak zelf aan de knoppen in de zorg. Ook, worden in de werksessie concrete acties geformuleerd waar iedereen in de zorg zijn bijdrage kan leveren”.

Het event

Op 26 april vindt voor het tweede jaar de VBHC werksessie plaats waar gezamenlijk de ‘Value Agenda’ voor Nederland wordt vastgesteld.  Centraal in deze editie van de werksessie staat dat vanuit verschillende expertisegroepen in de gezondheidszorg de praktische acties en oplossingen worden vastgelegd, waarmee ieder vanuit zijn positie kan bijdragen om VBHC breed in de praktijk te brengen. Wilt u meer informatie over de werksessie? Stuur dan een e-mail naar info@thedecisongroup.nl.