Van ‘Value Based Healthcare doen’ naar een Value Based organisatie zijn

Door Myrthe van den Heuvel, Value Based Healthcare Manager bij Amgen

 

Resultaatgericht als ik ben vond ik het heerlijk om als Bewegingswetenschapper in de dop diverse mensen te mogen trainen. Van spierballen kweken, het verhelpen van rugpijn, de 100m sprint sneller afleggen tot het ontwikkelen van een fit gevoel, de doelstellingen liepen sterk uiteen. Wat was ik trots wanneer een cliënt, na weken of maanden van hard werken, zijn of haar gestelde doelen bereikte, een succesvol traject!

Maar wanneer mogen we in de zorg spreken van succes? En waar hebben we het dan over, succes voor de patiënt, succes voor het ziekenhuis, succes voor de maatschappij? En wat houdt dit succes in, hoe kunnen we het meten en liever nog, constant verbeteren?

 

Value Based Healthcare
Voor mij betekent succes het creëren van de beste zorg-gerelateerde uitkomsten die relevant zijn voor de individuele patiënt. Door deze uitkomsten te vergelijken binnen en buiten de eigen organisatie en te verbeteren neemt de kwaliteit van zorg toe. Door naar maximale uitkomsten te streven voor elke euro die wordt besteed, kunnen we de zorg duurzaam verbeteren. Hierbij is het belangrijk om naar de volledige zorgcyclus te kijken. De focus op waarde is dé verbindende factor tussen de patiënt, zijn zorgverlener en andere stakeholders in de zorg. Niets werkt beter dan een gemeenschappelijk doel. Dat deze verandering complex is, blijkt wel uit de 528 pagina’s die er voor het beschrijven van deze theorie van Value Based Healthcare (VBHC) nodig waren (Porter & Teisberg (2006) “Redefining Healthcare”).

 

“Voor mij betekent succes het creëren van de beste zorg-gerelateerde uitkomsten die relevant zijn voor de individuele patiënt.”

 

Wanneer ik het zakelijk of privé over deze theorie heb, is het lastig iemand te vinden die hierop tegen is. Sterker nog, ik merk eerder verbazing over het feit dat dit nog niet de huidige praktijk is. Het voelt zo natuurlijk de zorg in te richten op basis van patiënt relevante uitkomsten en te focussen op het constant verbeteren hiervan. Is dit niet de manier waarop we ooit begonnen zijn? Richard M.J. Bohmer beschreef in zijn boek ‘Designing Care’ hoe je in de huidige wereld – waarin de medische kennis en de behandelmogelijkheden exponentieel zijn toegenomen – de zorg beter kunt inrichten en kunt managen. Alles draait om het leveren van zorg die ertoe doet voor de patiënt. Met tevreden patiënten én artsen tot gevolg.

Van theorie naar praktijk
Hoe komt het dat iets dat zo goed klinkt nog niet de dagelijkse praktijk is? Barrières binnen het huidige zorgstelsel maken het uitdagend om deze theorie in praktijk te brengen. Denk hierbij aan het benodigde verandermanagement, het aanpassen van datasystemen maar ook het anders inrichten van het zorgstelsel. Een voorbeeld hiervan is de financiering van zorg welke op dit moment op basis van het geleverde volume (bv. aantal operaties) gebeurt in plaats van op de gerealiseerde uitkomsten. Om deze barrières te doorbreken hebben we aanjagers nodig die de mogelijkheden zien en hun organisatie mee kunnen nemen op het pad van waardegedreven en uitkomstgerichte zorg.

 

“Een uitdaging om van theorie naar praktijk te komen ligt in de hurdles die binnen het huidige zorgstelsel worden ondervonden.”

 

Onze uitdaging
Zelf werk ik binnen Amgen in een speciaal Value Team dat actief samen werkt met andere partijen om het zorgstelsel duurzaam te veranderen en de barrières aan te pakken. Ook wij staan als biotechnologisch bedrijf voor de uitdaging om aan te tonen welke waarde wij leveren voor patiënten en te zorgen dat we deze waarde steeds verder vergroten. Amgen wil uiteindelijk transformeren van het leveren van medicijnen naar het leveren van succesvolle behandelingen waarbij financiering niet langer op basis van de geleverde producten en diensten plaatsvindt maar op succesvol resultaat. Hierbij gaat het niet alleen om de medicamenteuze behandeling. Andere factoren zoals het faciliteren van de juiste inzet, begeleidende innovatieve zorgconcepten en het stimuleren van een actieve rol van de patiënt zijn minstens zo belangrijk om de beste uitkomsten te kunnen behalen.

 

“Amgen wil transformeren van het leveren van medicijnen naar het leveren van succesvolle behandelingen waarbij financiering niet langer op de input plaatsvindt maar op succesvol resultaat.”

 

Om dit te realiseren is goede en transparante samenwerking en vertrouwen nodig tussen alle stakeholders in de zorg. Vanuit het gemeenschappelijke belang om de waarde voor patiënten te optimaliseren, vinden we elkaar en borgen we de samenwerking. Dit doen wij bijvoorbeeld door het gezamenlijk implementeren van gevalideerde uitkomstensets. Hiervoor werken onze Amgen Health Care consultants nauw samen met zorgverleners, zorgmanagers, patiënten en zorgverzekeraars om binnen de medische condities waarin wij actief zijn de sturing op relevante uitkomsten te versnellen.

Ik ben er trots op onderdeel te zijn van dit Amgen team. Ik wil een katalysator zijn om de praktische doorvertaling van Value Based Healthcare verder door te voeren. Klein beginnen en van daaruit uitbouwen, samen stap voor stap naar de beste zorg voor de patiënt. Wil jij deze uitdaging met ons aangaan? Ik kom graag met je in contact!

 

Myrthe van den Heuvel werkt sinds juli 2014 bij Amgen en is sinds april 2017 Value Based Healthcare Manager. Ze is afgestudeerd aan de Universiteit van Leuven – masteropleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en is Certified Value Based Health Care Green Belt.

Myrthe is aanwezig tijdens het Value Agenda van Nederland event dat plaats vindt op 26 april 2018. Mocht je naar aanleiding van deze blog vragen hebben, stel deze gerust.