NIEUWS                                                                     

16-04-2019

Patiënt krijgt stem in werksessie met Prof. Teisberg

Het bepalen van het optimale klimaat voor zorg waarbij de patiënt écht centraal staat, daarbij heeft de patiënt zelf een onmisbare stem. Reden om tijdens de VBHC werksessie met Prof. Teisberg naast top besluitvormers ook ervaringsdeskundigen uit te nodigen en de stem van de patiënt te laten klinken. ’Nog te vaak wordt gesproken over de patiënt in plaats van mét de patiënt. In de werksessie geven wij een panel van ervaringsdeskundigen de mogelijkheid mee te praten en waar nodig in te grijpen en bij te sturen’, aldus prof. dr. Fred van Eenennaam.

Het doel van de werksessie is zorgen dat VBHC initiatieven in Nederland optimaal werken en maximale waarde voor de patiënt kunnen realiseren. Dit wordt ieder jaar gedaan aan de hand van de Value Agenda, een werkagenda waarin de praktische acties staan om dit optimale klimaat te creëren. Het centraal stellen van de patiënt is een centraal punt op de agenda. Van Eenennaam: ‘Bij VBHC implementatie projecten wordt de invalshoek van de patiënt steeds meer op een verstandige manier benut, een belangrijke ontwikkeling als je het mij vraagt’. Tijdens de werksessie worden handvaten gecreëerd om de patiënt daadwerkelijk centraal te stellen in het zorgproces.

Gezamenlijk gaan zorgbestuurders, artsen, zorgverzekeraars, het Ministerie van VWS en ervaringsdeskundigen op 18 april aan de slag om de volgende stap te zetten richting waardegedreven zorg. Iedereen in de zorg kan hieraan een bijdrage leveren, dus neem de leiding en help VBHC in Nederland vooruit!

27-03-2019

Prof. Teisberg ziet grote verbeteringen in Nederlandse gezondheidszorg door VBHC

Prof. Elizabeth Teisberg, auteur van het boek ‘Redefining Health Care’ en expert op het gebied van Value-Based Health Care (VBHC) implementatie, komt naar Nederland. Samen met 25 beslissers uit de Nederlandse gezondheidszorg wordt aan de hand van de VBHC-werkagenda het optimale klimaat gecreëerd voor VBHC, zodat VBHC initiatieven zich verder en sneller kunnen ontplooien en betere uitkomsten voor patiënten centraal komen te staan.

Onder leiding van prof. Michael Porter stelden de 25 beslissers in 2017 de eerste ‘Value Agenda’ van Nederland op. Zes actiepunten op het gebied van leiderschap en cultuur, integratie van zorg, universele maatstaven, gebundelde betalingen, keuzevrijheid voor de patiënt en complexe zorg staan centraal. Deze acties zijn noodzakelijk om het optimale klimaat te creëren voor zorginitiatieven waarbij de patiënt daadwerkelijk centraal staat. Initiatiefnemer prof. dr. Fred van Eenennaam: “Verschillende Nederlandse ziekenhuizen en zorgorganisaties werken aan veelbelovende VBHC-initiatieven. Het is van belang dat deze initiatieven onder optimale omstandigheden worden geïmplementeerd, zodat ze succesvol kunnen zijn. We praten in deze sessie met dé 25 beslissers die samen bepalen welke stappen daarvoor nodig zijn. Ieder jaar komen we verder, geholpen door internationale experts.” In de werksessie van afgelopen jaar is onder leiding van experts dr. Bohmer en prof. Cripps gefocust op cultuur en leiderschap in VBHC als meest urgente onderwerp.

Dit jaar wordt in de werksessie met prof. Teisberg gefocust op de identificatie van uitdagingen en acties om de implementatie van VBHC in Nederland verder te stimuleren. ‘Op basis van verschillende punten in de Value Agenda kunnen organisaties waardevolle stappen zetten. De agenda biedt een kompas om waardegedreven zorg mogelijk te maken.’ , aldus Prof Teisberg, PhD.

Prof. Elizabeth Teisberg is executive Director van the Value Institute for Health and Care, waarbij ze continu bezig is met het ontwikkelen van manieren om waardegedreven zorg mogelijk te maken. Haar instituut ontwikkelt tools en strategieën om VBHC in de praktijk te implementeren. Teisberg zal deze tools in combinatie met haar expertise inbrengen tijdens de werksessie. Daarnaast is Teisberg professor aan de Dell Medical School at The University of Texas en werkt ze samen met The Harvard Business School. Teisberg heeft hier, in samenwerking met prof. Porter, PhD, verschillende educatieve programma’s opgezet waarin het concept VBHC centraal staat.

‘De expertise en ervaring van prof. Teisberg op het gebied van VBHC implementatie wereldwijd is erg waardevol. De uitdaging is om VBHC implementatie in Nederland nog meer te stimuleren. Op deze manier blijft Nederland leidend in VBHC implementatie.’, aldus prof. dr. Fred van Eenennaam, founding partner van The Decision Group.

De werksessie is een gezamenlijk initiatief van The Decision Group, Amgen en Medtronic. Allen hebben expertise, ervaring en kennis op het gebied van VBHC. De werksessie is een exclusief evenement voor genodigden. Voor meer informatie over vorige edities en het huidige event: http://www.thedecisiongroup.nl/value-agenda-nl

06-07-2018

Dertig besluitvormers in de zorg stellen vijf belangrijkste acties vast voor versnelde VBHC implementatie

Het afgelopen jaar is flinke vooruitgang geboekt op leiderschap en cultuur voor het implementeren van Value-Based Healthcare (VBHC) in de Nederlandse gezondheidszorg. Dat stelden dertig besluitvormers in de zorg tijdens een werksessie eind april. Ondanks de progressie werden leiderschap en cultuur ook geïdentificeerd als onderwerpen met de meeste potentie om een versnelde vooruitgang te realiseren. Daarop zijn in de werksessie vijf belangrijkste acties vastgesteld. Deze vijf acties maken deel uit van de Value Agenda van Nederland: de agenda voor VBHC implementatie in Nederland.

De laatste tien jaar heeft VBHC structurele veranderingen ingezet. Het model van VBHC, waarbij de focus ligt op de uitkomsten en de kwaliteit, heeft het bewezen een goede manier te zijn om de Nederlandse gezondheidszorg te verbeteren. Om het VBHC implementatieproces te versnellen en VBHC naar een hoger niveau te tillen, organiseerden The Decision Group, Amgen en Medtronic in 2017 voor het eerst een werksessie. Tijdens deze sessie bepaalde Professor Michael Porter, bedenker van het VBHC concept, samen met 25 besluitvormers in de zorg de Value Agenda te gebruiken door iedereen in de Nederlandse gezondheidszorg. Deze Value Agenda van 2017 bevatte een zestal ‘Calls for Action’ om VBHC implementatie te accelereren.

Voortbouwend op de Value Agenda werd op 26 april 2018 wederom een werksessie georganiseerd met dr. Richard Bohmer (auteur Designing Care) en prof. Matthew Cripps (director NHS RightCare), twee internationale experts op het gebeid van VBHC-implementatie, waar ditmaal 30 besluitvormers uit de Nederlandse zorg aanwezig waren. Het doel van deze werksessie was om gezamenlijk praktische acties en oplossingen te formuleren per stakeholdergroep om VBHC implementatie te accelereren in Nederland.

5 Key acties

De dertig besluitvormers formuleerden tijdens de werksessie 5 key acties met specifieke focus op leiderschap en cultuur, bedoeld als handreiking voor de verschillende stakeholdergroepen die VBHC in Nederland verder gestalte kunnen geven:

  1. Durf te experimenteren en te falen;
  2. Wees onderdeel van het team;
  3. Ontwikkel beleid dat veranderingen bevordert;
  4. Werk echt samen op een geïntegreerde manier met de primaire focus op patiënten;
  5. Gebruik de kracht van kleine financiële beloningen.

Naast de acties op leiderschap en cultuur formuleerden de aanwezigen nog 10 aanvullende acties aansluitend op de Value Agenda van 2017. Deze zijn te lezen in het volledige rapport op onze website www.thedecisiongroup.nl/rapport.

De key acties zijn praktische acties en oplossingen ten behoeve van een versnelde VBHC implementatie waarbij de verschillende stakeholders zijn/haar eigen rol moet oppakken. Prof. Cripps stelde in de werksessie 2018: ‘Heb geduld, het begint allemaal met de patiënt zijn keuze. Het is een lange weg en zal alleen maar plaatsvinden als leiderschap en cultuur veranderen. Het kost tijd.’ Volgend jaar wordt de werksessie voortgezet om verder te bouwen aan de Value Agenda. Wilt u weten hoe u kunt bijdragen aan een versnelde VBHC implementatie? Lees dan het volledige rapport met alle key acties via onze website en zie hoe u VBHC kunt realiseren in uw dagelijks werk.

07-06-2018

Value-Based Health Care in Nederland behoeft leiderschap en cultuur

Actie op leiderschap en cultuur is nodig om Value-Based Health Care (VBHC) naar een hoger niveau te tillen in Nederland. Dit was één van de conclusies tijdens de werksessie op 26 april 2018 met 30 besluitvormers in de Nederlandse zorg. Samen met VBHC experts Dr. Bohmer en Prof. Cripps werd tijdens deze werksessie bepaald wat voor 2018-2019 de belangrijkste agendapunten en acties zijn om VBHC implementatie in Nederland te accelereren. Een kleine greep uit de acties:

  1. Maak de patiënt onderdeel van het team;
  2. Ontwikkel een beleid dat verandering bevordert;
  3. Gebruik de kracht van kleine incentives.

Op elke actie kunnen een of meerdere expertisegroepen in de Nederlandse zorg bijdragen om leiderschap en cultuur te veranderen richting VBHC. Naast de acties over leiderschap zijn ook acties voor geïntegreerde zorg, universele metingen, contracteren op basis van uitkomsten, patiënt betrokkenheid en complexe zorg geformuleerd.

Benieuwd hoe u vanuit uw positie kunt bijdragen? Het rapport, de Value Agenda 2018-2019, wordt begin juli gepubliceerd op onze website.

Om alvast een impressie te krijgen van de Working Session 2018 kunt u de aftermovie bekijken op de website: https://www.thedecisiongroup.nl/impression.

27-03-2018

Value Based Health Care experts Dr. Richard Bohmer en Prof. Matthew Cripps in gesprek met beslissers Nederlandse zorg

Dr. Richard Bohmer, bekend om zijn befaamde Harvard programma’s in Health Care Delivery, en Prof. Matthew Cripps, leider van het Value programma voor de NHS England, komen naar Nederland. Samen met 25 beslissers in de Nederlandse zorg gaan zij in gesprek over Value Based Health Care (VHBC). Dit gebeurt tijdens een werksessie waarin gezamenlijk de ‘Value Agenda’ voor Nederland wordt vastgesteld. Deze agenda bepaalt de actiepunten die nodig zijn per expertisegroep om de implementatie van VBHC in de Nederlandse gezondheidszorg te versnellen om zodoende de uitkomsten die er voor patiënten toe doen inzichtelijk te krijgen en te verbeteren en dus de waarde van de zorg voor patiënten te verhogen.

Na de succesvolle werksessie van 2017 met Harvard prof. Michael Porter is de eerste ‘Value Agenda’ voor Nederland opgesteld. Hierin zijn een zestal ‘calls for action’ beschreven om de implementatie van Value Based Health Care te versnellen. In de werksessie van 26 april aanstaande gaan 25 beslissers wederom aan de slag om vanuit verschillende expertisegroepen in de gezondheidszorg de praktische acties en oplossingen vast te leggen, waarmee ieder vanuit zijn positie kan bijdragen om VBHC breed in de praktijk te brengen.

Het is belangrijk om hierover in gesprek te blijven en door het samenbrengen van de beslissers kunnen de beste ideeën voortvloeien’, aldus Prof. Porter in zijn video boodschap.

Zowel Prof. Bohmer als Prof. Cripps brengen dit jaar hun expertise en ervaring in op het gebied van VBHC implementatie en management om de agenda verder vorm te geven. Dr. Bohmer heeft ervaring als arts en medisch bestuurder, creëerde wereldberoemde Harvard programma’s over Health Care Delivery en is auteur van het bestselling boek ‘Designing Care’. Zijn expertise op het snijvlak van medische zorg en management is bijzonder relevant voor de werksessie en VBHC implementatie in Nederland. Prof. Cripps leidt het Value programma bij de NHS England met als doel waarde in de gezondheidszorg te vergroten. Hij deelt tijdens de werksessie zijn expertise over de implementatie, het beleid en de opschaling binnen waardegedreven zorg.

‘Het doel is weer die uitdagingen te traceren en acties te formuleren waar we het komend jaar aan moeten werken. Vanuit de gedachte als we die weten op te lossen dan kunnen we met zijn allen VBHC veel makkelijker implementeren en blijft Nederland leidend in VBHC implementatie’, aldus Prof. Dr. Fred van Eenennaam van The Decision Group.

De werksessie is een exclusief evenement voor genodigden en is een initiatief van The Decision Group, Amgen en Medtronic. Allen hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van VBHC.

Logo Medtronic GOED
TDG_web200px-1
Amgen logo transp van internet