VALUE AGENDA NL                                                                       

De Value Agenda voor Nederland is een agenda opgesteld door beslissers tijdens een Working Session om Value-Based Health Care versneld te implementeren in de Nederlandse zorg. De Working Session is hét event om de Value Agenda vast te stellen en om de tafel te gaan met verschillende stakeholders in de Nederlandse zorg. Verscheidene excellente VBHC initiatieven zijn al ontwikkelt, de uitdaging blijft om deze initiatieven te implementeren op grote schaal.

Om deze VBHC implementatie op grote schaal aan te pakken werd in 2017 voor het eerste jaar de Working Session georganiseerd door The Decision Group, Amgen en Medtronic. Deze Working Session werd geleid door VBHC expert Professor Michael E. Porter. Tijdens de Working Session werden zes Calls for Action geformuleerd als top-prioriteiten om VBHC verder te kunnen implementeren in ons land. Cultuurverandering en daarmee sterk leiderschap zijn noodzakelijk om iedereen aan boord te krijgen. Medisch leiders zijn verantwoordelijk voor de vorming van Integrated Practice Units (IPUs) om integrale zorg te kunnen bewerkstelligen. Prof. Porter stelt: “De meest gepassioneerde artsen moeten het voortouw nemen in de implementatie van VBHC in hun veld”. Ook is het essentieel om uitkomsten te rapporteren waardoor uniforme uitkomstmaten en kwaliteitsstandaarden concreet gemaakt kunnen worden. Twee stakeholders kunnen hierin een belangrijke rol spelen; 1) de patiënt, die betrokken wordt in het definiëren van uitkomsten en 2) de overheid, die het gebruik van uitkomstindicatoren verplicht zou moeten stellen. Daarnaast moeten patiënten gestimuleerd worden om te kiezen voor medische teams en behandelingen op basis van kwaliteit in plaats van bijvoorbeeld locatie. Tot slot, om waarde te creëren voor patiënten moet de zorg uiteraard ook anders beloond worden. Prof. Porter geeft advies over hoe wij dit kunnen realiseren: “Wij moeten allen overstappen naar bundled payments om alle stakeholders te belonen voor uitmuntende zorg, in plaats van volume”. 

DERDE EDITIE

Dit jaar vindt op 18 april de derde editie van de VBHC Working Session plaats. Na twee succesvolle edities mogen we dit jaar prof. Teisberg verwelkomen. Samen met 25 beslissers uit de Nederlandse gezondheidszorg wordt aan de hand van de VBHC-werkagenda het optimale klimaat gecreëerd voor VBHC, zodat VBHC initiatieven zich verder en sneller kunnen ontplooien en betere uitkomsten voor patiënten centraal komen te staan.

Vorig jaar vond de tweede Working Session plaats, georganiseerd door The Decision Group, Amgen en Medtronic als opvolging van de Working Session in 2017. In deze Working Session werd vanuit verschillende expertisegroepen in de gezondheidszorg de praktische acties en oplossingen vastgesteld, waarmee ieder vanuit zijn positie kan bijdragen om VBHC breed in praktijk te brengen. In deze Working Session zorgden Dr. Richard Bohmer, bekend om zijn wereldberoemde Harvard programma’s in Health Care Delivery en auteur van het best-selling boek Designing Care en Professor Matthew Cripps, leider van het value programma voor de NHS England, voor de nodige handvatten en inspiratie. Het rapport van de Working Session 2018: The Value Agenda 2018-2019: The 15 actions needed to move the needle on VBHC implementation hier te lezen.

Logo Medtronic GOED
TDG_web200px-1
Amgen logo transp van internet